Youtube Twitter Facebook
Lions Club Baner

Od 1 stycznia 2004 r. ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz znowelizowana ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych pozwala każdemu podatnikowi przekazać 1% należnego podatku - zamiast do budżetu państwa - na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Zasilając fundusze różnych organizacji pożytku publicznego, można zmniejszać z tego tytułu podatek dochodowy do wysokości kwoty stanowiącej 1% należnego podatku dochodowego. W 2007 roku zmieniły się w istotny sposób zasady korzystania z tej ulgi. Teraz urząd skarbowy przekaże wpłatę organizacji pożytku publicznego o ile w zeznaniu podatkowym wskażemy nazwę organizacji i jej numer KRS.Narodowy Bank Polski nie będzie pobierał prowizji od urzędów skarbowych przy wpłatach dla organizacji pożytku publicznego (tak informacja Biura Prasowego NBP 7 stycznia 2007) - czyli możemy mieć pewność, że cały 1% naszego podatku bez żadnych potrąceń powinien wpłynąć na konto wybranej organizacji.

 

Zapraszamy do wpłat 1% należnego podatku na rzecz LC Kraków – Stare Miasto. Klub jest organizacją pożytku publicznego od 3 czerwca 2004 r.:

Nr rej. KRS – 0000101426

 

 

Spotkanie świąteczne lionowskich klubów krakowskich połączone z akcją Świąteczna Paczka dla Potrzebujących

W dniu 7 grudnia 2016 roku odbyło się uroczyste spotkanie świąteczne wszystkich krakowskich klubów lionowskich połączone z akcją Świąteczna Paczka dla Potrzebujących. Tym razem paczki świąteczne były przeznaczone dla Rodzin Potrzebujących wspieranych przez Stowarzyszenie Parasol. Zebrano ponad 100 paczek, których liczba korespondowała ze 100-leciem ruchu lionowskiego obchodzonego w 2017 roku. Akcję bardzo udanie koordynował Lions Club Stańczyk.

Twój adres IP: 3.85.214.0