Youtube Twitter Facebook
Lions Club Baner
Polish English

Od 1 stycznia 2004 r. ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz znowelizowana ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych pozwala każdemu podatnikowi przekazać 1% należnego podatku - zamiast do budżetu państwa - na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Zasilając fundusze różnych organizacji pożytku publicznego, można zmniejszać z tego tytułu podatek dochodowy do wysokości kwoty stanowiącej 1% należnego podatku dochodowego. W 2007 roku zmieniły się w istotny sposób zasady korzystania z tej ulgi. Teraz urząd skarbowy przekaże wpłatę organizacji pożytku publicznego o ile w zeznaniu podatkowym wskażemy nazwę organizacji i jej numer KRS.Narodowy Bank Polski nie będzie pobierał prowizji od urzędów skarbowych przy wpłatach dla organizacji pożytku publicznego (tak informacja Biura Prasowego NBP 7 stycznia 2007) - czyli możemy mieć pewność, że cały 1% naszego podatku bez żadnych potrąceń powinien wpłynąć na konto wybranej organizacji.

 

Zapraszamy do wpłat 1% należnego podatku na rzecz LC Kraków – Stare Miasto. Klub jest organizacją pożytku publicznego od 3 czerwca 2004 r.:

Nr rej. KRS – 0000101426

 

 

Wsparcie dla Ukrainy – pomoc dzieciom

Uruchomiliśmy akcję polegającą na wsparciu ukraińskich dzieci uczących się w szkołach podstawowych w Krakowie. Opieką objęliśmy dwie szkoły: SP nr 50 im. W. Tetmajera oraz SP nr 50 oraz SP 12 im. J. Korczaka. Wsparcie polega na finansowaniu zakupu podręczników i przyborów szkolnych, obiadów do końca roku szkolnego, zajęć pozaszkolnych, finasowanie pobytu dzieci z Ukrainy w akcji Zielona Szkoła. W sumie opieką objętych jest prawie 100 dzieci.

Planowana jest też organizacja wyjazdu dzieci ukraińskich na wakacyjny wypoczynek pod namiotami.

Twój adres IP: 34.228.52.21